Τρίτη, 4 Ιουνίου 2013

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ

1 το χαμηλό κόστος συντήρησής του
2 η μη κατανάλωση καύσιμων
3 η απουσία φορολογίας
4 η ευελιξία του στην πόλη και κυρίως η μη επιβάρυνση
της φύσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: